Bart Walter

Oprichter & Clown bij VZW ZORGCLOWNS & CO Coach 
Leraar bij CLOWNSENSE

 

Bart Walter werkt sinds 20 jaar als clown in de zorg voor verschillende clown-organisaties in Vlaanderen en Wallonië.  In 2017 stond hij mee aan de wieg van de Zorgclowns & Co VZW.

Onder de naam Clownsense deelt hij zijn deskundigheid. Hij geeft jaarlijks twee opleidingen tot clown in de zorg, hij coacht internationaal verschillende clown-organisaties en onderwijst clown-tools aan zorgteams en bedrijven.

 

Zorgclowns & Co bezoeken mensen die door ziekte of een beperking kwetsbaar zijn.

Als clownsgroep in Vlaanderen en Brussel komen wij bij kinderen, jongeren en volwassenen. We werken vooral met mensen met een beperking en mensen met dementie.

We zijn steeds op zoek naar werkplekken waar clowns een aanvulling kunnen zijn en hebben reeds gewerkt op de afdelingen pediatrie, palliatieve volwassen afdeling en het oncologisch dagcentrum van een ziekenhuis. Ook staan voorzieningen voor mensen met meervoudige beperkingen, WZC voor mensen met dementie en een psychiatrisch ziekenhuis op onze speellijst.

Tijdens een clownsbezoek start een clownsduo of een individuele clown met het maken van contact. Daarbij improviseren de clowns. We komen niet met een voorbereide voorstelling maar creëren in het gemaakte contact spel, beweging, muziek. We stemmen ons steeds af op de bewoner/de patiënt.  Via het spelen op maat van het moment trachten wij ons ‘publiek’ te empoweren.
Zorgclowns komen niet enkel iets grappigs of leuks doen. Elke emotie krijgt zijn plek. De kracht van de clown ligt in het accepteren van het hier en nu, terwijl hij een “magische” ruimte creëert waarin er op een veilige manier met die werkelijkheid gespeeld mag worden. Door er lucht en licht in te brengen, ontstaat ruimte voor acceptatie, voor anders kijken naar, voor humor en alle andere gevoelens. Een clownsbezoek kan daarmee een therapeutisch effect hebben.

We willen in ons verhaal graag enkele clowntools met jullie delen.
Hoe kan de clown ons, juist door zijn vrijheid, versterkte empathie en wijze domheid leren?
Materie die ook voor jullie belangrijk is bij het omgaan met jullie patiënten/klanten.

WORKSHOP

Op maandag 22 januari 2024 plannen wij, Bart Walter en Gert Boeckx, een themadag “clowntools voor zorgverleners”. Deze dag is een samenwerking tussen de clownsschool “Clownsense” en het IFPC. Iedereen die door deze presentatie benieuwd is om meer tools te leren om hun eigen vak en hun relatie met patiënten/klanten te verdiepen en verlichten, is van harte welkom. Meer info vind je op de inschrijvingsfiche die je zal terugvinden in de congresmap.