Dr. Chris Jadoul is sedert meer dan 25 jaar werkzaam in het AZ Nikolaas te Sint- Niklaas als neuroloog.
Na studies in LUC, Diepenbeek en UIA, Antwerpen kwam zij als Limburgse in het Waasland terecht.
Van in de beginjaren heeft zij extra aandacht voor de ontwikkeling van interdisciplinair samenwerken (verpleging, kine, ergo, logo, psycholoog). Doel is bij elke patient te komen tot een maximaal functioneel herstel.
Daarnaast ziet zij wekelijks meerdere kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, voor verdere diagnostiek en behandeling. Doel is elk kind maximale kansen te geven om zich te ontwikkelen.
Als lid van de ethische commissie werkt zij mee adviezen uit rond ethisch handelen binnen het ziekenhuis.
Doel is dingen bespreekbaar te maken, ethische stress bij alle partijen te vermijden.

Elk kind, elke volwassene is een vat vol mogelijkheden. Vaak wordt er alleen maar gekeken naar wat er niet (meer) kan. Daarom is zij ervan overtuigd dat we we niet alleen moeten inzetten op preventie en behandeling van ziekte (vakjes denken), maar elke patient, met respect voor zijn persoon en zijn omgeving, actief moeten betrekken bij zijn eigen gezondheid en herstel.
Dit vraagt vooral een ‘mind-switch’ waaraan elk van ons kan bijdragen.