Over het ontstaan, de werking en de impact van het Majin huis en hoe wordt ingespeeld op de noden en behoeften van de bezoekers.