Dr. Lore Lapeire (eerder te zien in het programma ‘Topdokters’) is kliniekhoofd in UZ Gent.

Prof. Dr. Lore Lapeire genoot haar opleiding en volgde haar doctoraatstraject aan de Universiteit Gent en is als oncoloog werkzaam in het Universitair Ziekenhuis Gent. Zij behandelt daar patiënten met bot- en wekedelentumoren (ook sarcomen genaamd).

Vanuit haar klinische activiteiten als arts heeft zij een bijkomende interesse ontwikkeld in de specifieke medische en psychosociale problematiek van AYA’s (adolescents and youg adults, jongeren tussen 16 en 39 jaar) met kanker.

Zij is sinds 2018 ook oprichtster en voorzitster van Care4AYA, een vzw die extra zorg biedt aan jongeren met kanker.

Daarnaast zet zij zich in om eindelevenproblematiek en palliatieve zorgen meer toegankelijk en bespreekbaar te maken als LEIF-arts, als bestuurslid van Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw en als lid van de end-of-life-care research group (alliantie UGent en VUB).