Nathalie Belpame is AYA-zorgcoördinator in het Universitair Ziekenhuis Gent.

Zij zet zich in voor ziekenhuisbrede, multidisciplinaire, leeftijdsspecifieke en aanvullende (na)zorg voor AYA’s met een chronische en/of levensbedreigende aandoening.

Daarnaast is zij doctorandus aan het UCVV Gent, waar zij onderzoek voert naar het psychsociale traject van AYA’s met kanker en AYA overlevers van kinderkanker.

Zij zetelt binnen de raad van bestuur van Care4AYA vzw.