Nathalie Vandecasteele volgde haar opleiding tot Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.

Daarna ging zij aan het werk als oncopsycholoog op het Kankercentrum van het UZ Gent, waar zij patiënten en/of hun naasten tijdens en ook na het behandeltraject begeleidt en ondersteunt.

Samen met een koppelcollega behartigt zij de patiënten binnen de uro-oncologie, pelviene oncologie, bot- en wekedelentumoren, huidtumoren en melanomen.

Tussen haar werkzaamheden door volgde Nathalie tevens een postgraduaat ‘Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen’ en genoot zij de opleiding tot erkend EMDR-therapeut.

Zij is tevens actief lid binnen het UZ Gent van de werkgroepen ‘Kanker en seksualiteit’ en het ‘Platform Rouw en verlies’.

Daarnaast zet zij zich ook actief in als bestuurslid van de vzw Care4AYA om de zorg voor jongeren met kanker steeds verder te optimaliseren.