Trui Vercruysse is klinisch psychologe, afgestudeerd aan de KU Leuven.

Daarna studeerde ze gedragstherapie en psychodynamische kinderpsychotherapie. De beide postgraduaat diploma’s werden behaald aan de KU Leuven.

Sedert 1991 is Trui werkzaam in UZ Leuven op de afdeling kinderoncologie.

Daarvoor was ze assistente aan de KU Leuven, faculteit psychologie.

Ze combineerde de KU Leuven met UZ Leuven tot in 2010, toen nam ze het coördinatorschap op van de psychologen van de dienst kinderpsychiatrie en pediatrie, en combineerde ze dit leidinggevende werk met haar klinisch werk op kinderoncologie.